Dual Dragons M39 มาแล้ว

เติมเงิน$0.99รับG.KAC PDW(ถาวร)
เติมเงิน$9.99รับDual Dragons(ถาวร)
ระเบิด Knight ใหม่: Hawk Knight(ระเบิดได้ 2 ครั้ง)
เติมเงินรับDual Dragons M36(ถาวร)
ส่วนลด50%ในมอลล์
ชิ้นส่วนX2:ใน 10 ชิ้นแรก
Lucky Pack: สุ่มรับชิ้นส่วน Dual Dragons*20&เพชร 200 !
ล๊อกอินต่อเนื่อง รับชิ้นส่วนWave AN94&Gatling

Dual Dragons M39 มาแล้ว